Zdravotnická zařízení

Zdravotnická zařízení

Nabízíme Vám administrativní správu ordinací zejména s ohledem na kontroly Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), audity ordinací, řízenou dokumentaci, zavedení interního systému hodnocení, řešení pracovně-právních vztahů, založení s.r.o. a mnoho dalšího.

Ve všech oblastech, v kterých působíme, pořádáme pravidelná školení a semináře pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví.

 • Administrativní správa ordinace

  Díky spolupráci s námi ušetříte čas. Zhodnotíme stávající situaci vaší ordinace, připravíme nebo od státních úřadů zajistíme chybějící dokumenty, společně s vámi nastavíme vše tak, aby byly splněny požadavky legislativy a současně byly zachovány vaše pracovním zvyklosti.

 • Příprava na kontroly SÚKL

  Pomůžeme Vám zorientovat se v požadavcích SÚKL (léčivé přípravky a zdravotnické prostředky) a připravit Vaši ordinaci tak, aby prošla případnou kontrolou.

 • Interní hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

  Zavedeme Vám interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve Vaší ordinaci. Každý poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 

 • Právní podpora včetně převodů na s.r.o.

  Provozování ordinace formou s.r.o. je v mnoha ohledech výhodnější oproti podnikání fyzické osoby. Zejména převod společnosti s.r.o. při prodeji lékařské praxe jinému lékaři je podstatně jednodušší. Zajistíme Vám právní podporu i v dalších oblastech – pracovně-právní vztahy, smlouvy s dodavateli (nákup vybavení ordinace), prodej lékařské praxe nebo zastupování při sporech s pacienty nebo úřady.

reclinmed.cz » Naše služby » Zdravotnická zařízení