Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl

Nabízíme konzultační služby v oblasti vývoje léčivých přípravků, registračních procesů, farmakovigilance a jištění jakosti.

V oblasti registračních činností mezi naše hlavní činnosti patří:

 • návrh registrační strategie
 • posouzení registrační dokumentace (GAP analysis/Due Diligence Report)
 • psaní registrační dokumentace – moduly 2 až 5
 • příprava podkladů pro změny a prodoužení
 • příprava CTD / eCTD
 • příprava a podání žádostí o registraci všemi typy procedur
 • monitorování legislativních požadavků

V oblasti farmakovigilance poskytujeme zejména následující služby:

 • služby EU QPPV
 • lokální kontaktní osoba
 • psaní expertních zpráv, PSUR atd.
 • management farmakovigilančního systému
 • vyhledávání literárních referencí

Zdravotnické prostředky

 • nastavení systému kvality
 • certifikace a notifikace zdravotnických prostředků

Další služby:

 • klinická hodnocení
 • GMP audity
 • Readability/user testing
 • doplňky stravy
 • kosmetika
 • příprava žádosti o ceny a úhrady
 • vzdělávání
reclinmed.cz » Naše služby » Farmaceutický průmysl