Seminář - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Již za necelý rok – dne 25. května 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které znamená revoluci v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti farmaceutického sektoru.

Nová pravidla se budou týkat všech firem, institucí i podnikajících osob, které nakládají s osobními údaji fyzických osob jako je například jméno, datum narození, ale třeba i e-mail, služební telefon či IP adresa.

Na povinné osoby (správce, zpracovatele) klade GDPR mnohem vyšší nároky a ukládá nové povinnosti, na něž je třeba se připravit. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu s GDPR bude odpovídající nastavení vnitřních procesů, přizpůsobení dokumentace, zpřísnění bezpečnostních opatření a proškolení všech zaměstnanců. Ve farmaceutickém sektoru je navíc v některých případech nakládáno s citlivými údaji osob, pro což GDPR stanoví ještě přísnější požadavky.

Chcete být na GDPR připraveni? Obraťte se na nás.

reclinmed.cz » Naše služby » Vzdělávání » Seminář - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)