Interní hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče

Zavedeme Vám interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb ve Vaší ordinaci. Každý poskytovatel zdravotních služeb je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon nabyl účinnosti 1. dubna 2012.

Podle § 47 odst. 3 písm. b) uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. 

Cílem tohoto nařízení je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Jak bude spolupráce probíhat?

Kvalifikovaný pracovník společnosti Reclinmed s.r.o. vás při osobní návštěvě (takzvaném auditu ordinace) seznámí s požadavky legislativy a vysvětlí vám pojem „interní hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče“ a vyjmenuje vám konkrétní činnosti ordinace, které se v rámci tohoto systému interně hodnotí .

Projdeme všechny oblasti, které se při hodnocení kvality a bezpečí lékařské péče hodnotí a zjistíme, zdali Vaše ordinace splňuje požadavky dané legislativou. Po auditu vám vypracujeme písemnou zprávu, kde zhodnotíme provoz vaší ordinace v souladu s legislativními požadavky. Upozorníme vás na případné nedostatky, které bude třeba opravit nebo doplnit tak, aby se eliminovaly negativní nálezy během kontroly. Ke každému problému vám navrhneme jeho řešení.

Pokud budete mít zájem, jsme připraveni vám pomoci i s nápravou zjištěných nedostatků. Kromě vytvoření dokumentace za vás můžeme realizovat i následující činnosti:

  • Proškolení zaměstnanců
  • Proškolení interního auditora
  • Realizace interního auditu

V rámci dlouhodobé spolupráce za vás budeme sledovat změny v legislativě, které se budou týkat výše zmíněných oblastí, a v případě takové změny nejen že vás na ní upozorníme, ale zdarma za vás také provedeme změny v dokumentaci.

reclinmed.cz » Naše služby » Zdravotnická zařízení » Interní hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče