Vzdělávání

Vzdělávání

Ve všech oblastech, v kterých působíme, pořádáme pravidelná školení pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví.

Zajistíme Vám povinná školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, první pomoci, školení řidičů atd.

Vyžádejte si podrobné informace o termínech a místech konání seminářů na info@reclinmed.cz nebo na 608 881 826.

Aktuálně realizujeme následující semináře:

 • Seminář - Léčiva a zdravotnické prostředky v ordinaci

  Víte, jak se správně připravit na kontrolu SÚKL? Lékaři provozující soukromé lékařské praxe jsou stále více zahlcovány požadavky na vedení dokumentace související s provozováním praxe. Tato povinnost vyplývá z mnoha zákonů a vyhlášek české legislativy a na jejich dodržování mimo jiné dohlíží i Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro lékaře, kteří se primárně zaměřují na svou hlavní činnost, tedy pomoc nemocným lidem, jsme připravili souhrn potřebných informací ve formě semináře.

 • Seminář - Interní systém hodnocení kvality a bezpečí

  Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 • Seminář - Distribuční praxe zdravotnických prostředků

  Seminář se zaměřuje na praktické aspekty spojené se splněním legislativních požadavků v oblasti dovozu a distribuce, registrace a notifikace osob a zdravotnických prostředků, kontroly SÚKL či zavedení Správné distribuční praxe. Je určen zejména distributorům a dovozcům zdravotnických prostředků.

 • Workshop - Registrace, příprava dokumentace, eCTD

  Praktický workshop v oblasti registrací, přípravy registrační dokumentace a tvorby eCTD.

 • Seminář - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

  Již za necelý rok – dne 25. května 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které znamená revoluci v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti farmaceutického sektoru.

 • Školení "in-house"

  Nevyhovuje Vám termín? Nemáte čas proškolit své zaměstnance? Chtěli byste privátní školení přímo u Vás ve firmě? I to je možné.

 • Semináře - Všeobecné obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky pro účast na seminářích

reclinmed.cz » Naše služby » Vzdělávání