Právní podpora včetně převodů na s.r.o.

Provozování ordinace formou s.r.o. je v mnoha ohledech výhodnější oproti podnikání fyzické osoby. Zejména převod společnosti s.r.o. při prodeji lékařské praxe jinému lékaři je podstatně jednodušší. Zajistíme Vám právní podporu i v dalších oblastech – pracovně-právní vztahy, smlouvy s dodavateli (nákup vybavení ordinace), prodej lékařské praxe nebo zastupování při sporech s pacienty nebo úřady.

Je několik důvodů, proč by lékaři provozující soukromou lékařskou praxi, měli uvažovat nad převodem praxe z fyzické osoby na osobu právnickou, tedy založit společnost s ručením omezeným. V souhrnu základních výhod je třeba uvést zejména výrazné zjednodušení převodu existující lékařské praxe na jiného vlastníka případně rodinného příslušníka.

Nedílnou součástí vedení lékařské praxe je také agenda pracovně-právních vztahů, jako jsou např. pracovní či nájemní smlouvy, smlouvy s dodavateli vybavení a zdravotnického materiálu, osobní složky zaměstnanců atd.

Vyřídíme oprávnění k poskytování zdravotní péče.

V případě potřeby za Vás povedeme jednání se zdravotními pojišťovnami.

Zajistíme zastupování ve sporech s pacienty, zdravotními pojišťovnami nebo úřady státní správy.

Právní podporu poskytujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Jana Zajíčka.

reclinmed.cz » Naše služby » Zdravotnická zařízení » Právní podpora včetně převodů na s.r.o.