Semináře - Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účast na seminářích

1. Obecné

 1. Přihlášení do kurzu je závazné. V okamžiku přijetí objednávky a jejího potvrzení ze strany Reclinmed s.r.o., je mezi stranami platně uzavřena smlouva.
 2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. objednavatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky společnosti Reclinmed s.r.o., kteří realizují kurzy. Správa, zpracování a uchování osobních údajů probíhá za účelem vydání osvědčení o absolvování kurzu (v budoucnu případně kopie osvědčení) a zasílání obchodních sdělení.

2. Platba za kurz

 1. Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
 2. Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu, písemné materiály a občerstvení.
 3. Po dohodě je možná i úhrada v hotovosti v den konání kurzu. Při hotovostní platbě na místě je cena kurzu navýšena o 25% z ceny kurzu včetně DPH.

3. Storno poplatky

 1. Při neomluvené účasti kurzovné nevracíme.
 2. Bezplatné storno přijímáme do 15 kalendářních dnů před zahájením kurzu, a to pouze písemně (e-mailem na adrese info@reclinmed.cz). Na základě písemného storna – zrušení účasti:
  1. 15 kalendářních dnů před kurzem – žádný stornovací poplatek
  2. 14 – 11 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 25 % ceny kurzu
  3. 10 – 7 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 50 % ceny kurzu
  4. méně než 7 kalendářních dnů před kurzem – storno poplatek 100 % ceny kurzu
 3. Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků.
 4. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu nebo se zúčastnit kurzu v dalším termínu, což musí oznámit pracovníkům společnosti Reclinmed s.r.o., co nejdříve po zjištění této skutečnosti.

4. Zrušení kurzu/přesun kurzu ze strany Reclinmed s.r.o.

 1. Vyhrazujeme si právo v důsledku nedostatečného počtu účastníků kurzu tento kurz neuskutečnit. V tomto případě je účastníkům kurzovné vráceno v plné výši.
 2. Vyhrazujeme si právo z technických či jiných důvodů kurz přesunout na jiný termín. Změna bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.
reclinmed.cz » Naše služby » Vzdělávání » Semináře - Všeobecné obchodní podmínky