Administrativní správa ordinace

Díky spolupráci s námi ušetříte čas. Zhodnotíme stávající situaci vaší ordinace, připravíme nebo od státních úřadů zajistíme chybějící dokumenty, společně s vámi nastavíme vše tak, aby byly splněny požadavky legislativy a současně byly zachovány vaše pracovním zvyklosti.

Jak vám můžeme pomoci s administrativním vedením ordinace?

Zajistíme komplexní administrativní správu vaší ordinace:

  • Dokumentace ke kontrolám SÚKL (léky a zdravotnické prostředky)
  • Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče
  • Dokumentace ke kontrolám hygienické stanice
  • Likvidace odpadů
  • Dokumenty o provozovně
  • Provozní řád
  • BOZP a PO
  • Pracovně-právní vztahy (pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, povinná školení zaměstnanců atd.)
  • Převody na s.r.o.
  • Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Dlouhodobá spolupráce

V rámci dlouhodobé spolupráce za vás budeme sledovat všechny změny v legislativě, které mají vliv na chod vašeho zdravotnického zařízení. Provedeme za Vás všechny důležité změny spojené s provozem lékařské praxe, jako jsou např. personální změny, změny odborného zástupce, změny adresy provozovny, změny v povinném vybavení ordinace a mnoho dalšího. V rámci domluveného měsíčního paušálu, který je signifikantně nižší, než jsou celkové náklady na vašeho vlastního zaměstnance, bude naše společnost provádět všechny smluvní úkony za Vás. Na rozdíl od stálého zaměstnance zaručuje smluvní vztah větší flexibilitu z hlediska času a investovaných nákladů.

reclinmed.cz » Naše služby » Zdravotnická zařízení » Administrativní správa ordinace