Seminář - Interní systém hodnocení kvality a bezpečí

Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Podle uvedeného zákona je poskytovatel zdravotních služeb povinen v rámci poskytování zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Cílem tohoto nařízení je trvalé zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb. Zdravotnické zařízení musí mít vypracovanou odpovídající dokumentaci a zajistit plnění stanovených požadavků všemi zaměstnanci. Tyto činnosti se pak kontrolují formou tzv. interního auditu 1× ročně.

Obsah semináře:

 1. Legislativa
 2. Kritéria pro hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče
  • Minimální požadavky
  • Jak jednotlivé požadavky splnit
  • Jak zpracovat dokumentaci
 3. Co je to interní audit a jak ho provést
 4. Kdo může provést interní audit
 5. Jak vyhodnotit kvalitu a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
 6. Potřebuji externí audit a certifikát kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče?
 7. Praktické příklady
 8. Diskuze

V ceně je zahrnuto:

 • Účast na semináři včetně občerstvení
 • Podklady k dané problematice (vytištěná prezentace) a vzorová dokumentace (dokumentace systému hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče, plán auditu, zpráva o výsledku auditu)
 • Odpovědi na konkrétní dotazy
 • Možnost účasti dalších osob ze stejného zdravotnického zařízení za výhodné ceny

Tento seminář Vás seznámí s požadavky zákona č. 372/2011 Sb. a vysvětlí vám, jak co nejjednodušeji zavést systém hodnocení kvality a bezpečí ve vaší ordinaci tak, aby Vaše zdravotnické zařízení vyhovělo zákonným požadavkům a současně aby tato povinnost zabrala jen minimum Vašeho času.

Pokud si nevíte rady jak zavést, udržovat a auditovat Interní systém hodnocení kvality a bezpečí, obraťte se na nás.

reclinmed.cz » Naše služby » Vzdělávání » Seminář - Interní systém hodnocení kvality a bezpečí