Správná distribuční a dovozní praxe

Správná distribuční a dovozní praxe

Nový zákon o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. s platností od 1. 4. 2015 zavedl tzv. Správnou distribuční praxi (SDP) v oblasti dovozu a distribuce (prodeji) zdravotnických prostředků. Do té doby se SDP týkala pouze léčivých přípravků.

Správná distribuční praxe má svá přesná pravidla, která je třeba dodržovat. Pochopit tato pravidla a zavést tak Správnou distribuční praxi v souladu s požadavky legislativy může být poměrně složitý a časově náročný proces. Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s platnou legislativou zahájil kontroly dodržování Správné distribuční praxe v rámci svých pravidelných, a to i neohlášených, inspekcích dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, a v případě zjištěných závad má pravomoc uplatnit sankce dané zákonem.

Pokud si nevíte rady, jak postupovat při zavádění Správné distribuční praxe, nabízíme vám zavedení SDP na míru přímo ve vaší distribuční společnosti. Případně pokud máte již systém zavedený a nejste si úplně jisti, že zcela odpovídá současné legislativě, provedeme audit vašeho systému a posoudíme, zda odpovídá platným požadavkům.

Máme mnohaleté zkušenosti s požadavky SDP

Naše společnost má mnohaleté zkušenosti s požadavky SDP a s požadavky inspektorů Státního ústavu pro kontrolu léčiv během inspekcí u distributorů i proto, že jsme po řadu let byli distributory léčivých přípravků s platným povolením vydaným SÚKL.

Kvalifikovaný pracovník společnosti Reclinmed s.r.o. vám při osobní návštěvě (auditu) vysvětlí principy SDP, seznámí vás se všemi požadavky na zavedení a dodržování SDP, a následně na základě aktuálních zjištění zavede SDP přímo do pracovních procesů vaší společnosti.

Vnitřní audity Správné distribuční praxe

Kromě zavedení SDP je možné zajistit roční povinné vnitřní audity Správné distribuční praxe, což zahrnuje kontrolu vedení evidence distribuovaných a dovážených zdravotnických prostředků, vedení skladu, řešení reklamací, registrace a notifikace osob a jednotlivých dovážených a prodávaných zdravotnických prostředků atd.

Pokud si nevíte rady jak zavést, udržovat a auditovat Správnou dovozní a distribuční praxi pro zdravotnické prostředky, obraťte se na nás.

reclinmed.cz » Naše služby » Správná distribuční a dovozní praxe